top of page

הסדנה לפיתוח השפה והאוריינות על ידי שילוב אומנויות

ניתנת בחינם למוסדות חינוך על ידי עמותת המורים. להורדת טופס הזמנה לחצו כאן


קהל יעד: מורי ביה"ס היסודי, גננות, סייעות, צוותי הגיל הרך, כל עובדי הוראה.


במטרה לעודד את האוריינות בכלל, וכחלק בלתי נפרד מהתפיסה ההומניסטית העומדת בבסיס שילוב האומנויות, יש להבטיח בתהליך החינוכי סביבת אקלים מאפשר.

 

 אקלים שכזה ידוע כבעל השפעה מכרעת על המישור הרגשי והחוויתי, כמקדם את הערכתו העצמית של הילד, כמגביר את תחושת השייכות, וכמאפשר פיתוח של יצירתיות וחדשנות.


כלי העבודה בתכנית הן האומנויות השונות: מוזיקה, תיאטרון, תנועה ואומנות פלסטית. כלים רבי עוצמה המזמנים אושר אינסופי למפגש עם השפה ומרכיביה, ובנוסף אף מגלים את יכולתם ליצור את התשתית המתאימה לסביבה לימודית בריאה– אקלים חיובי.

הסדנה נכללת במאגר תוכניות ההכלה וההשתלבות של משרד החינוך המוצעות ע"י מרכז אבי

מטרת הסדנאות

•    היכרות עם תחומי האומנות השונים והשילוב ביניהם (תנועה, מוזיקה, דרמה ואומנות פלסטית) ככלים לפיתוח אוריינות.


•    העצמת אנשי הצוות דרך חוויה אישית במפגשים המושתתים על יצירת אקלים חיובי בקבוצה.


•    לימוד דרכים לשילוב תחומי האומנות כחלופות בהוראה.


•    פיתוח ארגז כלים ליצירת אקלים חיובי וליצירת מרחב בטוח לביטוי אישי ורגשי.

בין נושאי הסדנאות

•    אקלים חיובי כתשתית ללמידה.


•    האומנויות (תנועה, מוזיקה, תיאטרון ואמנות פלסטית) ככלים לטיפוח אקלים ואוריינות.


•    בדיקה והתנסות במיומנות תקשורת בונות אקלים ע"י כלי האומנויות.


•    שימוש בבובות (Puppets) ככלי לטיפוח אקלים חיובי.


•    אלתור (אימפרוביזציה) ככלי מאפשר ומשחרר.

ההדרכה כוללת

•    הרצאות


•    סדנאות התנסות חווייתיות


•    משחקי תפקידים ואימפרוביזציה.


•    דיונים רפלקטיביים.


הסדנאות ניתנות  בחינם ומומלצות על ידי "עמותת המורים" מטעם הסתדרות המורים. 

bottom of page