top of page

שילוב
אומנויות בחינוך

מוזיקה, תנועה, תיאטרון, אימפרוביזציה, תיאטרון פלייבק, אומנות פלסטית, בובות, שירה וכלי אומנות נוספים הינם אמצעי תיווך שונים המאפשרים עבודה ספונטאנית, עבודה אשר לרוב אינה מושתתת על החוקים והנורמות אליהם אנו מורגלים בחדר הלימוד. 


השימוש באומנויות העומד בבסיס רציונאל החינוך ההומניסטי מאפשר יצירת סביבה לימודית נעימה וטובה יותר, ומהווה במקרים רבים חלופה נפלאה ללימוד נושאים שונים ומגוונים.


בנוסף, מהווה שילוב האומנויות בחינוך זרז ליצירת אקלים מאפשר וליצירת תקשורת מקרבת.


מרכז א.ב.י מציע מגוון של תוכניות עבור רכזות הכלה והשתלבות, סדנאות ופעילויות לעובדי הוראה ותלמידים בכל מסגרות החינוך, בין היתר מציע המרכז סדנאות חינם למוסדות חינוך הניתנות בחסות "עמותת המורים".

bottom of page