top of page

מעגלי א.ב.י  -  
להכלה וההשתלבות - 
(תכנית 1523 במאגר התכניות)

 גם בלמידה מקוונת -מרחוק

התכנית עגלי א.ב.י לאומנויות ביטוי ויצירה"  מוכרת ומאושרת להכלה וההשתלבות במאגר התכניות הארצי - תכנית 1523 

 

התכנית מעגלי א.ב.י פעלה במסגרת תכנית ההכלה בקרב אלפי תלמידים בשנת תשע"ט-תש"פ

וזכתה להדים חיוביים בלתי רגילים

התכנית מתמודדת בעזרת כלים יצירתיים ופורצי דרך עם אתגרי ההכלה וההשתלבות,

ונותנת מענה ברמת התלמידים, הצוות וההורים.

 

החל הרישום להזמנת פעילויות לשנת תשפ"א

על התכנית:

מפגש גיבוש מיוחד בשילוב אומנויות בו נחשפים הילדים לשיח חדש בשילוב של מוזיקה, משחק ותנועה.

מעגלי א.ב.י לגיבוש מתמקדים ביצירת הכלה והשתלבות בכיתה, וזאת על ידי ערבוב הכיתה ובנייתה מחדש ברמה הפיזית הרגשית והחברתית.


דרך משחק ויצירה מתאפשר לקבוצת הילדים להתערבב, לפגוש חברים וקולות חדשים, ולמצוא מקום חדש לביטוי. 

השימוש בכלי האומנויות השונים כמו תנועה, אלתור ומשחק, מאפשרים לילדים שוני הצרכים לבוא לידי ביטוי ולקחת חלק פעיל ושווה במרקם הכיתתי, ולשאר התלמידים לקבל את האחר בצורה טבעית ויומיומית, וזאת להנאת כל הכיתה.


לאחר פעילות מעגלי א.ב.י להכלה ירגישו הילדים תחושה חדשה של ביטחון , חיבור, גיבוש ושמחה.

התכנית נמצאת במאגר התכניות הייעודיות להכלה והשתלבות - (1523 במאגר התכניות)

להזמנת פעילות  - צור קשר

bottom of page