top of page

מעגלי א.ב.י - לאקלים חינוכי מיטבי בגפ"ן
תוכנית הכלה והשתלבות לתלמידים ולצוותים - לשנת תשפ"ד
מס' 1523 בגפ"ן

תכנית התערבות ליצירת אקלים חינוכי מיטבי בכיתה באמצעות שילוב אומנויות.


גם בחברה הערבית במחוז צפון ומרכז
والان اصبحت حلقات أ.ف.ي باللغه العربيه في منطقة الشمال


תכנית ההכלה וההשתלבות שלנו מאושרת במערכת גפ"ן  
בסלים הבאים:
* אקלים מיטבי ולמידה חברתית רגשית
 * מענים רגשיים וטיפוליים * הכלה והשתלבות
* ילדים ונוער בסיכון *ילדים מחוננים 

בתוכנית מעגלי א.ב.י התלמידים באים לידי ביטוי בדרכים מגוונות המבוססות על האומנויות השונות במטרה להכיר ולשפר את היחסים בינם לבין חבריהם לכיתה ובינם לבין עצמם וזאת על ידי יצירת אקלים חינוכי מיטבי.

מתוך הבנה כי התלמידים באים לידי ביטוי באופן לוגי ושפתי בחלקן הארי של שעות הלימוד בבית הספר, עושה תוכנית ההכלה וההשתלבות של מעגלי א.ב.י שימוש בריבוי אינטליגנציות, וזאת באמצעות השימוש באומנויות, מה שמאפשר גם לילדים, מאותרים במיוחד, להשתלב ו"ליישר קו" באופנים שלא קשורים לשפה או מספרים, וכך מתקיימת הכלה הלכה למעשה בצורה האופטימלית.

בנוסף לכך, המתודולוגיה החינוכית שלנו במעגלי א.ב.י דוגלת ביצירת אקלים חינוכי מיטבי שמאפשר לתלמידים ולתלמידות, וגם למורים ולמורות, להרגיש חופשיים יותר להתבטא ובשל כך הם גם יכולים להתפתח בצורה הרמונית ובריאה יותר. כדי להגיע לאקלים חינוכי מיטבי בכיתה אנחנו משתמשים בכלים רבים וזאת כדי לייצר תנועה ואינטראקציות חדשות בין ילדים שבדרך כלל לא משוחחים זה עם זה, מה שמאפשר לילדים שיצירת קשרים קשה עבורם - להתערבב ולהשתלב במרקם הכיתתי.

ייחודה של תוכנית ההכלה וההשתלבות "מעגלי א.ב.י" הוא בשימוש באומנויות שונות ומגוונות. כמו תנועה במרחב, מוזיקה ומקצב, יצירה ואומנות פלסטית, משחק דרמטי ותיאטרון פלייבק, שימוש בבובות,  אימפרוביזציה ושאר כלים "עוקפי תודעה".

הניסיון מוכיח כי שילובן של האומנויות ככלי ליצירת אקלים מיטבי בכיתה, תוך ההכרה בעוצמות ובעושר האין-סופי שכלים אלו מזמנים למפגש ולעיבוד של תכנים רגשיים וחברתיים, מתאפשרת למידה וצמיחה מתוך חוויה אומנותית של ביטוי ויצירה. 
המפגשים מועברים לתלמידים והתלמידות, ומתוך ראייה כוללת גם לצוות כולו. כך אנו מייצרים אקלים בית ספרי מיטבי המקדם ומשפר את העשייה כולה בבית הספר.

לחצו להשארת פרטים למידע נוסף >> 

 


 

circles
מעגלי א.ב.י לאקלים מיטבי - תכנית התערבות בשילוב אומנויות לתלמידים וצוותים
מרכז א.ב.י - לאומנויות ביטוי ויצירה

מעגלי א.ב.י לאקלים מיטבי - תכנית התערבות בשילוב אומנויות לתלמידים וצוותים