top of page
מעגלי אבי סאג'ור4.JPG

מעגלי א.ב.י - 
להכלה והשתלבות בחברה הערבית


כעת בשפה הערבית במחוז צפון


والان اصبحت حلقات أ.ف.ي باللغه العربيه في منطقة الشمال

אישור 1523 בגפ"ן

התכנית המובילה ליצירת אקלים מיטבי בכיתההתכנית מאושרת לתשפ"ג במערכת גפ"ן  
בסלים הבאים:

* אקלים מיטבי ולמידה חברתית רגשית
* מענים רגשיים וטיפוליים
* הכלה והשתלבות
* ילדים ונוער בסיכון

בתוכנית מעגלי א.ב.י התלמידים באים לידי ביטוי בדרכים מגוונות המבוססות על האומנויות השונות במטרה להכיר ולשפר את היחסים בינם לבין חבריהם לכיתה ובינם לבין עצמם.


מתוך הבנה כי התלמידים באים לידי ביטוי באופן לוגי ושפתי ברוב ככל השעורים, עושה התכנית שימוש בריבוי אינטליגנציות, באמצעות האומנויות, מה שמאפשר לילדים מאותרים במיוחד, להשתלב ו"ליישר קו" באופנים שלא קשורים לשפה או מספרים, וכך מתקיימת הכלה הלכה למעשה. 

בנוסף, נעשה בתכנית שימוש בכלים רבים על מנת לייצר תנועה ומפגשים בין ילדים חדשים, מה שמאפשר לילדים שיצירת קשרים קשה עבורם - להתערבב ולהשתלב במרקם הכיתתי


ייחודה של התוכנית "מעגלי א.ב.י" הוא בשימוש באומנויות שונות ומגוונות. כמו תנועה במרחב, מוזיקה ומקצב, יצירה ואומנות פלסטית, משחק דרמטי, ועוד.

 

שילובן של האומנויות ככלי, מאפשר למידה וצמיחה מתוך חוויה אומנותית של ביטוי ויצירה. זאת מתוך ההכרה בעוצמות ובעושר האינסופי שכלים אלו מזמנים למפגש ולעיבוד של תכנים רגשיים וחברתיים.

תוכנית ההכלה וההשתלבות לתלמידים ולצוותים של מעגלי א.ב.י היא מהוותיקות שמוצעות במערכת גפ"ן של משרד החינוך ולאורך שנים היא זוכה לביקורות חיוביות.

 

השאירו פרטים כאן

ואנו ניצור עמכם קשר בהקדם
 

circles
מרכז א.ב.י - البرنامج حلقات أفي معروفه ومصادق عليها ببرنامج جيفن تصريح رقم 1523
מרכז א.ב.י - לאומנויות ביטוי ויצירה

מרכז א.ב.י - البرنامج حلقات أفي معروفه ومصادق عليها ببرنامج جيفن تصريح رقم 1523

video