top of page

מעגלי א.ב.י (1523 במאגר)  בתכנית ייחודית התומכת במניעת נשירה והתנהגויות סיכוניות לצוותים ולתלמידים

התכנית מקדמת חיזוק תחושת השייכות ותחושת הביטחון של התלמידים במסגרת בית הספר, ובנוסף מאפשרת לתלמידים חווית הצלחה בעזרת שימוש באומנויות מגוונות

סדנאות לתלמידים

סדנאות לצוותים

מופעי תיאטרון פלייבק

מעגלי א.ב.י
למניעת נשירה לתלמידים

מעגלי א.ב.י למניעת נשירה בקרב תלמידים מאפשרת:

  • יצירת אקלים מכיל ומאפשר עבור כלל תלמידי הכיתה תוך הגברת הפתיחות והסובלנות לתלמידים בסכנת נשירה.

  • מתן הזדמנויות לשילוב כל גווני הקבוצה, והילדים בסכנת נשירה בפרט, ומתן מקום והזדמנות לשייכות והצלחה - בתוך המרקם הכיתתי.

  • התנסות עם האומנויות השונות ככלי לביטוי משמעותי מעצים ומפתח חוזקות, ופיתוח שפה רגשית אותנטית חדשה בשיח הקבוצתי

  • חיזוק הביטחון העצמי של הילדים בסכנת נשירה, בד בבד עם הכרה בשונות הקבוצתית ויצירת לכידות.

מעגלי אבי תמונה5.png
Capture2 (1).JPG

סדנאות אלתור ושילוב אומנויות למניעת נשירה לצוותים

סדרת סדנאות בהן ניתנים לצוותים כלים ייחודיים מתחומי האומנות השונים ליצירת שייכות ותחושת הצלחה בקרב התלמידים - על ידי שימוש באנטליגנציות מרובות.

הסדנאות חוויתיות ומאפשרות לצוות לעבור בעצמו

תהליך של חיבור, הצלחה ושייכות.

אנחנו מציעים גם סדנאות אקלים חינוכי מיטבי למורים שכדאי להכיר.

מופע תיאטרון פלייבק לצוותים

מופע אלתור חדשני המבוסס על סיפורי חדר המורים, מאפשר לצוות להעלות סיטואציות אמיתיות בהתמודדות עם תלמידים מאתגרים, או כאלו שבסכנת נשירה בהווה ובעבר, ולראותם מייד על הבמה מזוית שונה, עמוקה ומלאת הומור. המופע ישאיר חוויה עמוקה של הזדהות, גאוות יחידה ומוטיבציה לשיתוף.

 

הפלייבק מאפשר להציף, לשקף ולעבד תכנים מורכבים, קונפליקטים ותהליכים בצורה יצירתית, בטוחה ואף מלאה בהומור.


המופע הינו כלי גמיש ומותאמת באופן ממוקד, לאחר תחקיר מעמיק, למטרות והיעדים של כל צוות.

444.JPG
bottom of page