top of page
תמונת מעגלי אבי לאייקון.jpg

"בעולם של אינטילגנציה רגשית
שינון מידע כבר אינו אפקטיבי. 
ברוב המקרים,  מה שנשאר איתנו
אלו ההתנסויות והחוויות."

אבי ריינשטיין
מייסד מרכז א.ב.י

מעגלי אבי  תמונה  13.png
About

אודות מרכז א.ב.י

מרכז א.ב.י לאומנויות ביטוי ויצירה נוסד בשנת  2008.

השילוב בין חינוך, יצירתיות והבנת תהליכים קבוצתיים (דינמיקה קבוצתית), תוך שימוש בכלי האומנות השונים, הביאו להקמת המרכז שייעודו הוא ביצירת חברה קשובה, סובלנית, בעלת תקשורת מאפשרת, וחופשייה מאלימות.

המרכז עוסק בעיקר בהכשרת צוותי הנחייה בתכניות ליצירת אקלים קבוצה מיטבי ומאפשר, בארגונים, מוסדות חינוך, ובמגזר הפרטי, וזאת באמצעות שילוב כלי האומנויות השונים. בין היתר: מוזיקה, תנועה, תיאטרון, אמנות פלסטית, תיאטרון פלייבק, אלתור, משחק ועוד..

מדוע
שילוב אומנויות?

האפשרויות לביטוי עצמי כה רבות הן, אך היות ורוב המסגרות הארגוניות או החינוכיות מתפנות להשקיע את מירב האנרגיות והמשאבים באמצעים שפתיים או לוגיים, רוב כלי הביטוי מודחקים והאפשרות להתבטא קיימת רק באותן "דרכים מסורתיות".

שימוש באומנויות באשר הן בארגונים ובמסגרות החינוך הנורמטיביות, פותח אפשרויות ביטוי חדשות והיכרות חדשה של המשתתפים עם עצמם ועם חבריהם.

בעזרת שימוש ותרגול אומנויות נוצרים קשרים חדשים בין המשתתפים ומתגלות איכויות חדשות של תקשורת.

אפשרות הפרט בקבוצה לבטא עצמו בדרכים שונות וחדשות הינה צורך ראשוני ובסיסי. האומנויות הינן כלי ביטוי המאפשר זאת.

why arts
אבי ריינשטיין 11.jpg

אבי ריינשטיין

אבי ריינשטיין, מייסד ומנהל מרכז א.ב.י.

 

איש חינוך, מנחה קבוצות ואמן רב תחומי.  B.Ed  בחינוך יצירתי (סמינר הקבוצים)  M.A  בהנחיית קבוצות בשילוב אומנויות (אונ' לזלי), מנחה יוצר ומפעיל תכניות התערבות והעשרה בשילוב אומנויות משנת 2002  במסגרות חינוך שונות ומגוונות, ארגונים עסקיים, גופים פרטיים ועוד.


שחקן תיאטרון פלייבק מאז 2004, מייסד ומנהל קבוצת תיאטרון הפלייבק "אלתרנתיב" (2007), ומייסד איגוד תיאטרון הפלייבק בישראל (2010).

avi reinstein
contact
bottom of page